دسته: محصولات

 

ساخت تجهيزات نيروگاهی:

  • بدنه توربين گازی، نگهدارنده پره هاي توربين، بدنه توربين بخار

  • هسته مركزی توربين آبی(رانر)، ويكيت گيت، آبراهه های توربين آبی

  • هاب توربين بادی، شفت اصلی، محفظه اصلی جعبه دنده

 

 بدنه ژنراتور توربين گازی(شركت توربين های گازی

ايران توگا)

 

وزن خالص 14000 كيلو گرم

جنس : چدن نشكن GGG 40-3