طراحی پاتيل های طرح توسعه ذوب مجتمع مس خاتون آباد توسط شركت غلتك سازان سپاهان

برای اولين بار در كشور پاتيل های طرح توسعه ذوب مجتمع مس خاتون آباد توسط شركت غلتك سازان سپاهان طراحی و ساخته شد.

طرح توسعه مجتمع مس خاتون اباد به منظور احداث كوره جديد فلش در دست اجراء می باشد كه به منظور انتقال سرباره كوره فلش نياز به پاتيل های سرباره می باشد و لذا پس از بررسی نيازمنديهای بهره برداری و همچنين با توجه به ماشينهای خريداری شده برای انتقال سرباره از كشور آلمان طراحی پاتيل های مناسب با ظرفيت 17 متر مكعب و وزن 30 تن در شركت غلتك سازان سپاهان انجام پذيرفت و پس از اخذ تاييديه های لازم از مجری طرح شركت كانی مس و مشاور طرح شركت كاهنربا و همچنين تاييد سازنده ماشين سرباره بر شركت كايرو آلمان و همچنين نيازمنديهای بهره بردار واحد ذوب مجتمع مس خاتون آباد نسبت به توليد پاتيل مربوطه اقدام شد و تاكنون 5 عدد از اين نوع پاتيل تحويل مجتمع مس خاتون آباد شده است.

کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت غلتک سازان محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت کامراد پژوهان پارس