پاتيل سرباره فولاد سازی:

پاتيل های سرباره از جنس فولاد و چدن تا وزن 80 تن توليد می شوند.

درفرايند فولاد سازی به منظور خروج ناخالصی ها وعناصر مضر نظير فسفر و گوگرد سرباره تشكيل می گردد. تركيب شيميايی سرباره و بازيسيته آن كنترل كننده واكنش های ترموديناميكی فولاد سازی می باشد.

در پايان فولاد‌‌‌‌‌سازی سرباره توليد شده بايستی از كوره تخليه و به محل گودال سرباره انتقال يابد . پاتيل سرباره مسئوليت جمع آوری و انتقال سرباره مذاب را برعهده دارد.

مكانيزم انتقال پاتيل سرباره بر اساس طراحی هركارخانه توسط ماشين پاتيل بر يا واگنها وكالسكه متصل به لوكوموتيو می باشد. برای دريافت

اطلاعات بيشتر در خصوص نقش پاتيل سرباره در جمع آوری و حمل سرباره و طراحی آن به بخش انتشارات – مقالات مراجعه فرمايد.

 

 

 

 

 

 
کلیه حقوق این وب سایت برای شرکت غلتک سازان محفوظ می باشد.
طراحی و پیاده سازی توسط شرکت کامراد پژوهان پارس