دسته: مشتریان

 

برخی از مشتريان

 

مجتمع فولاد مباركه اصفهان        

 

شركت سهامي ذوب آهن اصفهان                      

شركت فولاد آلياژی ايران
   صنايع فولاد آلياژی اصفهان     شركت ملي صنايع مس ايران    مجتمع نورد ناب آذربايجان
   مجتمع فولاد اسفراين    شركت فولاد صنعت بناب    مجتمع فولاد كوير
شركت قالب های صنعتی ايران خودرو     شركت قالب های صنعتی سايپا     شركت همگام خودرو آسيا
   شركت فولاد خوزستان    شركت معدني و صنعتي گل گهر  شركت بازرگاني CS Metal
   شركت سيمان خوزستان  شركت سيمان فارس    شركت سيمان خاش
   شركت مرآت پولاد    شركت فولاد ناب تبريز  شركت ماشين سازي اراك
   شركت صبا فولاد زاگرس        شركت بهينه صنعت
           شركت فولاد سيرجان ايرانيان
   شركت سيمان ياسوج