آدرس: اصفهان- منطقه صنعتی شرق اصفهان(سجزی)- فاز دوم- خيابان هفتم        كد پستی: ۸۱۳۹۱۷۴۵۳۱

با ما در تماس باشید

از طریق فرم زیر درخواست خود را ارسال نمایید.

   

  بخش تماس ثابت دورنگار همراه / تلگرام ايميل
  روابط عمومی
  031-46412611
  داخلی (120)
  031-46412660
   09135862528 
  pr@ghaltaksazan.com
  دفتر مدیریت:
  031-46412659
  031-46412611
  داخلی (152-151)
  031-46412660
  09130781951
  info@ghaltaksazan.com
  خريد و تداركات:
  031-46412638-9
  داخلی(157)
  
  031-46412974
   09105901193
   09134718477
  purchasing@ghaltaksazan.com
  فروش شمش:
  031-46412641
  داخلی (121) 
  031-46412660
  09131066533 
  salesbillet@ghaltaksazan.com
  فروش قطعات:
  031-46412549
  داخلی(321)
  
   031-46412617
  09134718750 
  sales@ghaltaksazan.com
  طراحی و تکنولوژی
  031-46412611
  داخلی (141)
  
  031-46412660
  09133036750
  kh.boroumand@ghaltaksazan.com
  تحقیق و توسعه
  031-46412546-8
  داخلی(143)
  
  031-46412660
  09133004024
  a.bagheriyeh@ghaltaksazan.com
  امور مالی:
  031-46412546-8
  داخلی(337)
  
  امور سهام:

  داخلی(350)