1متقاضی شغل
2اطلاعات فرم
_

شرایط استخدام

_
 • زیر دیپلم – دیپلم
 • سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • زیر دیپلم – دیپلم
 • سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • کارشناسی ایمنی بهداشت
 • دارای سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • کارشناسی صنایع/آشنا به Office
 • دارای سابقه کار مرتبط مسلط به مدیریت پروژه/ مسلط به مباحث فرآیندی
 • • مسلط به سیستم های مدیریت کیفیت و مجموعه استانداردهای IMS
  • آشنایی به سیستم کنترل مدارک و مستندسازی
  • مسلط به نرم افزارهای MSP و EXCEL
  • مسلط به مفاهیم برنامه ریزی و کنترل پروژه
  • تهیه گزارشات دوره ای و مدیریتی
  • دانش تجزیه و تحلیل داده ها
  • مهارت مذاکره و برقراری ارتباط مؤثر
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • فوق دیپلم / کارشناسی
 • دارای سابقه کار مرتبط در برق صنعتی و مجموعه آفیس
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • کارشناسی متالوژی
 • دارای2 سال سابقه کار مرتبط در R&D
 • تسلط به روش تحقیق
 • حداکثر سن ۳۰ سال
 • کارشناسی حسابداری صنعتی
 • حسابداری (اموال)
 • دارای حداقل 2 سال سابقه کار
 • حداکثر سن ۳۰ سال