"(الزامی)" indicates required fields

1متقاضی شغل
2اطلاعات فرم
_

شرایط استخدام

_
 • کارشناسی ارشد/دکتری منابع انسانی
 • دارای حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط در شرکت های معتبر کشور
 • حداقل سن 35سال
 • کارشناسی متالوژی
 • دارای2 سال سابقه کار مرتبط در R&D
 • تسلط به روش تحقیق
 • حداکثر سن 40 سال • کارشناسی متالوژی
 • دارای 2 سال سابقه کار مرتبط
 • آشنا به امور طراحی و تکنولوژی قطعات فولاد و چدن
 • حداکثر سن 40 سال • کاردانی یا کارشناسی مرتبط
 • دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 30 سال
 • دیپلم یا کاردانی مکانیک
 • دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 30 سال
 • کاردانی یا کارشناسی برق قدرت
 • دارای 2 سال سابقه کار مرتبط
 • آشنا به کوره های القایی
 • حداکثر سن 40 سال • زیر دیپلم – دیپلم
 • دارای حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 30 سال