"(الزامی)" indicates required fields

1متقاضی شغل
2اطلاعات فرم
_

شرایط استخدام

_
 • زیر دیپلم – دیپلم
 • دارای حداقل 1 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 30 سال
 • جنسیت:آقا/خانم
 • کارشناسی یا ارشد بازرگانی
 • مسلط به زبان انگلیسی
 • مسلط به فرآیند بازرگانی خارجی
 • آشنا به نرم افزار های Office
 • حداکثرسن 35سال
 • کارشناس برق قدرت
 • مسلط به مباحث PM،برنامه ریزی نت،
 • تسلط بر مدیریت پروژه MSP,OFFICE
 • حداکثر سن 40سال
 • کارشناس مکانیک ساخت و تولید، جامدات
 • مسلط به مباحث PM،برنامه ریزی نت،
 • تسلط بر مدیریت پروژه MSP,OFFICE
 • حداکثر سن 40سال
 • کاردانی یا کارشناسی مرتبط
 • دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 30 سال
 • کاردانی یا کارشناسی مرتبط
 • دارای حداقل 2 سال سابقه کار مرتبط
 • حداکثر سن 30 سال