معرفی

واحد تحقیق و توسعه (R&D)

واحد تحقیق و توسعه (Research & Development) یکی از ارکان اصلی در هر سازمان به حساب می‌آید و فعالیت‌های این واحد ارتباط تنگاتنگی با نوآوری دارد که آینده هر بنگاه اقتصادی و سازمان وابسته به عملکرد این واحد خواهد بود. تحقیق و پژوهش ابزار قدرتمندی است که سازمان‌ها با تکیه بر آن قادر خواهند بود رشد و گسترش کسب و کار خویش در آینده را تضمین نمایند. مجموعه نتایج حاصل از فعالیت‌های واحد تحقیق وتوسعه را می‌توان در بخش‌های زیر خلاصه نمود.

  • افزایش کیفیت محصولات تولیدی
  • اصلاح فرایندها
  • کاهش هزینه‌ها
  • تولید محصولات جدید
  • بهبود خدمات

هر یک از موارد فوق دستاورد مجموعه‌ای از تحقیقات پایه‌ای، کاربردی و توسعه‌ای است که در نهایت به بهبود تکنولوژی مجموعه منجر خواهد شد. تحقیقات پایه‌ای هدف تجاری ندارند و فقط با هدف افزایش سطح دانش انجام می‌شوند و زیر بنای تصمیم‌گیری‌ها و تدوین استراتژی‌ها است. در تحقیقات کاربردی هدف اصلی یافتن راه کارها و دانش مشخصی برای برطرف کردن نیازهای سازمان و مشتری‌ها است تا سرانجام در تحقیقات توسعه‌ای به اصلاح فرایند، خلق یک محصول و یا خدمت نتیجه گردد.

لازم به ذکر است که واحد تحقیق و توسعه علاوه بر مدیریت پروژه‌ها باید توجه لازم به مدیریت کیفیت پروژه‌های تعریف شده داشته باشد. مدیریت کیفیت با در نظر گرفتن شاخص‌های کیفیت متناسب با خروجی‌های این واحد که عموما از جنس دانش و فناوری هستند صورت می‌گیرد. از جمله اقدامات لازم و حیاتی تضمین کیفیت شامل خلق پروژه‌ها بر مبنای نیازها و توسعه صنعت، توجیه‌های فنی و اقتصادی، مدیریت ریسک‌ها، مدیریت منابع و کارکنان، مدیریت تغییر، بهبود مداوم و کنترل پیشرفت‌ها است.

در نهایت افزایش دانش و تکنولوژی در هر سازمانی نتایجی را به همراه دارد. یکی از مهم‌ترین نتایج، عدم وابستگی به دیگر کشورها می‌باشد، فارغ از آن که با گسترش شرکت‌ها و ایجاد مزیت رقابتی امکان فعالیت در سطح بین الملل نیز فراهم خواهد شد. همچنین با ایجاد ارزش افزوده بستر لازم برای ایجاد موقعیت های شغلی جدید نیز فراهم خواهد آورد که در نهایت سربلندی کشور را به همراه خواهد داشت.