CSR

حوزه محیط زیست

 

شركت غلتك سازان سپاهان در راستـاي مسئوليت اجتماعي خود در حفظ محيط زيست و به منظور حذف آلاينده هاي صنعتي از نوع غبار و دود ناشي از فرايند تهيه مـذاب ، نسبت به خريـد مجموعه غبارگيراز كشور كانادا اقدام نموده است ، در اين تجهيــز با توجه به قدرت مكش فوق العـــــاده آن به راحتي غبـــار و دود متصاعد شده از كوره هاي ذوب جمع آوري گرديده است. اين تجهيــزات شامل سيستم جمع آوري غبار و دود با استفاده از كاناپي هود و لوله هاي عبور غبار ، به طول تقريبي 100 متر ، جرقه گير ، كلكتور ورودي به فيلترباكس ، محفظه ي فيلترها با ابعاد 3.6*10*10 مترمكعب 616 عدد بگ فيلتر با قطر 16 سانتي متر و طول 3.7 متر و 1160 مترمربع سطح فيلتراسيون ، مكنده از نوع فن راديال سانتريفيوژ با الكتروموتور 250kw و دور موتور 1400rpm ،‌ اسكروكانواير و روتاري والو جهت تخليه غبار داخل محفظه ، 44 رديف پالس جت با فشار 6 الي 8 اتمسفر جهت جداسازي غبار از كيسه هاو نهايتا دود كش با قطر 2 متر و ارتفاع 18 متر.
فرايند مزبور با جمع آوري غبار و دود از سطح كوره ها و هدايت آنها از طريق لوله ها آغاز گرديده و پس از عبور از جرقه گير وارد محفظه غبارگير شده و بر اثر خلاء نسبي ايجاد شده در محفظه ، هواي تميز از جداره كيسه ها عبور نموده و از طريق فن و دودكش به محيط باز ميگردد. از سوي ديگر غبار مربوطه در پشت كيسه ها تجمع مي نمــايد سپس به صــورت پريوديك توسط سيستم پالس جت و دمش هـواي فشــرده به داخل كيسه ها ، غبار از كيسه ها جدا شده و در قسمت تحتاني محفظه جمع ميگردد .پس از آن غبار حاصـله از انتهاي محفظه توسط اسكروكانواير و روتاري والو خارج ميگردند. با توجه به فراينــد فوق ، كاهش آلاينده ها در خروجي دودكش در محــدوده مجاز استاندارد OHSAS تضمين گرديده است.

غبارگیر

تصفیه خانه فاضلاب

CSR

حوزه محیط زیست

 

این تجهیز با ظرفیت تصفیه 50 متر مکعب فاضلاب انسانی در روز با بهره گیری از یک پکیج فلزی فاضلاب تولیدی کارخانه را تا حد استانداردهای زیست محیطی تصفیه کرده و بدین ترتیب آب مورد نیاز برای آبیاری فضای سبز و همچنین بخشی از آب مصرفی برجهای خنک کننده کوره های ذوب شرکت را تامین می کند.فرایند تصفیه شامل تصفیه فیزیکی شیمیایی و بیولوژیکی بوده و طی فرایند لجن فعال و با هوادهی مناسب و ایجاد زمان ماند کافی تصفیه فاضلاب خام صورت میگیرد.

CSR

حوزه محیط زیست

 

این تجهیز با ظرفیت 600 تن و بصورت کاملا مکانیزه ماسه ورودی به شرکت را در سیلوهای جداگانه انباشت و سپس برای مصرف در نواحی مختلف شرکت ارسال نموده و بدینوسیله ضمن تسهیل در ماسه رسانی به بخشهای مختلف سالنهای ریخته گری از ایجاد غبار ناشی از تخلیه ماسه در محلهای مصرفی جلوگیری میکند.در این سیستم پس از تخلیه ماسه در هاپرتوسط مدار PLC و طی چندین مرحله ماسه درون هاپر را به درون سیلوی تعریف شده هدایت می نماید.بر اساس نیاز سیلوهای روزانه از طریق شوت ماسه از زیر هر یک از سیلوهای 200 تنی تغذیه گردیده و برای مصرف آماده میگردد.

سیستم انتقال ماسه