شیر / ولوهای صنعتی

_

طراحی و تولید قطعات پیچیده ای همچون شیر های صنعتی که در عمدتا در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرد که این شیر ها با توجه به پیچیدگی های ساختاری یکی از محصولات استرتژیک شرکت غلتک سازان سپاهان می باشد که در این صنایع مورد استقبال قرار گرفته و در چندین پروژه ملی کشور مورد استفاده قرار گرفته است.

شیر های صنعتی | ولو (Valve) فوق سنگین

Casting plant for Cast Iron and Heavy Steel Parts
  • Production of Ingot Molds and Accessories
  • Production of Cast Iron and Heavy Steel Parts up to 100 Ton

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *