پاتیل های سرباره

شرکت غلتک سازان سپاهان تولید کننده انواع پاتیل های حمل سرباره و مواد مذاب و ظروف ضایعات در اشکال مختلف از جنس فولاد و چدن تا وزن ۸۰.۰۰۰ کیلوگرم می باشد کد در صنایع فولاد سازی، ذول مس، سرب، روی و تولید فرو آلیاژ هاکاربرد دارد.

Casting plant for Cast Iron and Heavy Steel Parts

  • Production of Ingot Molds and Accessories
  • Production of Cast Iron and Heavy Steel Parts up to 100 Ton

Slag Pot:

  • One of the important components of a Steel making
  • Transportation of slag and melt in various industries

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *