چوک قفسه های نورد

چوک غلتک نورد به عنوان نگهدارنده بازوی غلتک نورد، تحمل نیروهای نوردی بر بازوی غلتک را بر عهده و از جنس فولادی های مهندسی با استحکام بالا تولید می گردد. مجموعه غلتک ها و چوک ها و سایر ملحقات درون قفسه نورد قرار داشته و یک استند نورد را تشکیل می دهند.

Casting plant for Cast Iron and Heavy Steel Parts

  • Production of Ingot Molds and Accessories
  • Production of Cast Iron and Heavy Steel Partsup to 100 Ton

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *