انواع كوكيل شمش ريزی

ملحقات شمش ريزی

جهت ذوب ريزي درون كوكيل نياز به ملحقاتي است كه اغلب عبارتند از ترومپت ، بيس پليت ، استول پليت و سرتغذيه ، كه بسته به نوع مونتاژ كوكيل ها و شكل آنها متعلقات ساخته مي شوند. ذوب مورد نياز توليد شمش تك‌باري توسط رانر يا راهگاه ( ترومپت) و راهگاه اصلي (‌كه داخل بيس پليت منظور شده است) وارد قالب اصلي ( كوكيل)‌مي شود ، جهت جلوگيري از تشكيل حفرات انقباضي در بالاي شمش و همچنين در نظر گرفتن ميزان ذوب كافي براي مرحله انقباض حين انجماد فلز (تغذيه گذاري) ، از سرتغديه استفاده ‌مي‌شود.

کوکیل های شمش ریزی

صنایع فولاد سازی

نام گذاري كوكيل ها بر اساس شكل داخلي آنها مي باشد، در زير به چند نمونه از كوكيل ها با اشكال و ابعاد مختلف اشاره مي شود.

 • وزن تا ۸۰۰۰۰ كيلوگرم
 • جنس : چدن نشكن  GGG50
 • چدن نشكن GGG40
 • چدن خاكستری GGL
 • چدن گرافيت فشرده
 • CG

قطعات ملحقات نشان داده شده در شكل به ترتيب شماره عبارتند از:

 1. سرتغذيه
 2. كوكيل
 3. استول پليت
 4. بيس پليت
 5. ترومپت

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *