موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1400/12/29 شرکت غلتک سازان سپاهان – نماد: فسازان(فغلسا)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/21 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 درمحل  مجموعه سيتي سنتر، طبقه سوم، مجموعه سينماها، سالن شماره 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
1400/12/29
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
ساير 509870083 17 %
شرکت توليدي چدن سازان 1701631299 56.72 %
جمع 2211501382 73.72 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  داوود صافي دستجردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ميرمحمدصادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سهيل محمود زاده خامنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بوراني  به‌عنوان منشی مجمع .
ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
توليدي چدن سازان 10260246993 اصلی احمد کارگهي 0043664229 رئیس هیئت مدیره غیر موظف مهندسي سازه و مواد
سنگين صنعت کوهپايه 10861677221 اصلی مهران انصاري شوريجه 1292008148 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي مديريت
آرين اخگر اراک 10780135325 اصلی محمدرضا صادقي 1817455079 عضو هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي ارشد حسابداري
نو انديشان صنعت فولاد 10260585816 اصلی حجت اله شهپري فرد 1287304680 عضو هیئت مدیره موظف کارشناسي متالوژي
علي ميرمحمدصادقي 1285537173 اصلی نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف کارشناسي

مشخصات مدیر عامل :

نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1400/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:
شرح سال منتهی به 1400/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص

۹۹۴,۰۱۵

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره

۱,۸۲۶,۸۷۶

تعدیلات سنواتی

۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده

۱,۸۲۶,۸۷۶

سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)

(۵۱۰,۰۰۰)

تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته

(۱,۰۲۰,۰۰۰)

سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته

۲۹۶,۸۷۶

انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام

۰

سود قابل تخصیص

۱,۲۹۰,۸۹۱

انتقال به اندوخته‌ قانونی

۰

انتقال به سایر اندوخته‌ها

۰

سود (زیان) انباشته پايان دوره

۱,۲۹۰,۸۹۱

سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)

(۳۰۰,۰۰۰)

سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)

۹۹۰,۸۹۱

سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

۳۳۱

سود نقدی هر سهم (ریال)

۱۰۰

سرمایه

۳,۰۰۰,۰۰۰

آزمون پرداز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   ارقام نگر آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:

دنياي اقتصاد

بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر

به مدت2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
توليدي چدن سازان حقوقی سهامی عام 10260246993 اصلی
سنگين صنعت کوهپايه حقوقی سهامی خاص 10861677221 اصلی
آرين اخگر اراک حقوقی سهامی خاص 10780135325 اصلی
نو انديشان صنعت فولاد حقوقی سهامی خاص 10260585816 اصلی
راهکار جرگه ايرانيان حقوقی سهامی خاص 14009287236 اصلی

حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره

شرح سال قبل – مبلغ سال جاری – مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 40,000,000 60,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 10,000 9,000 به صورت ناخالص

سایر موارد:

ساير مواردي که به موجب قانون تجارت در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1401/12/29شرکت غلتک سازان سپاهان – نماد: فسازان(فغلسا)
الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1401/03/26 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1401/04/06 درمحل مجموعه سيتي سنتر، طبقه سوم، مجموعه سينماها، سالن شماره 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود
ب– دستور جلسه :
ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :

اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
ساير 509870083 17 %
شرکت توليدي چدن سازان 1701631299 56.72 %
جمع 2211501382 73.72 %
د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/ خانم  داود صافي دستجردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي ميرمحمدصادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سهيل محمود زاده خامنه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بوراني  به‌عنوان منشی مجمع .
ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :

تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
ماده19اصلاحي: در کليه مجامع عمومي، سهامداران حقيقي مي توانند شخصا يا از طريق وکيل با ارائه وکالت نامه رسمي يا قائم مقام قانوني شخص حقيقي صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقي نيز نماينده يا نمايندگان شخص حقوقي صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت(اعم از عادي يا رسمي) يا نمايندگي با امضاي صاحبان امضاي مجاز شخص حقوقي، حضور به هم رسانند. هر سهامدار براي هر يک سهم فقط يک راي خواهد داشت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *