ادامه اولين مميزی مراقبتی بندهای سـيسـتمی و صـحت عملكرد و نحوه انجام تست دستگاه های آزمايشگاه بر اساس اسـتاندارد 17025:2017 IEC/ISO در مورخ 1400/06/19 توسـط ارزياب مركز ملی تأييد صـلاحيت ايران سـركار خانم مهندس خزائلی در محل آزمايشگاه غلتك سازان سپاهان با موفقيت انجام شد.

در اين مميزی آزمايشگاه موفق به تاييد 2 اسكوپ جديد گرديد. جهت اطلاع همكاران محترم تغييرات گواهينامه به شرح ذيل می باشد:

1 -آناليز فولاد منگنز بالا بوسيله طيف سنجی نشر اتمی جرقه ای – روش آزمون بر اساس استاندارد 18852 INSO

2 -فولاد – شـمشـه و شـمشـال توليد شـده ريخته گری پيوسـته مورد مصـرف در فولادهای سازه ای – ويژگی ها و روشهای آزمون بر اساس استاندارد 20300 INSO لازم به توضـيح اسـت اسـكوپ شـماره 2 براي اولين بار در كشـور به عنوان آزمون محصول محور اخذ گرديده است و آزمايشـگاه غلتك سـازان سـپاهان صـلاحيت تاييد يا رد شمش بر اساس استاندارد فوق را از مركز ملی تأييد صلاحيت ايران اخذ كرد.

تغييراتی در اسكوپ های قبلی نيز بوجود آمد كه به شرح ذيل می باشد:

1 -افزايش دامنه بزرگنمايی آزمون متالوگرافی درصد فازی 1000X- 500X- 200X- 100X- 50X

2 -افزايش دامنه سختی سنجی به روش برينل بر اساس استاندارد (ASTM E10 (170-470HB

3 -افزايش دامنه عدد اندازه دانه در آزمون تعيين اندازه دانه بر اساس استاندارد ASTM E112 1-10 گواهينامه تأييد صـلاحيت آزمايشگاه پس از گزارش سر ارزياب و طرح در كميته مركز ملی تأييد صلاحيت صادر خواهد شد.

اميد است بهبودهاي مستمر واحد آزمايشگاه به افزايش كيفيت محصولات شركت غلتك سازان سپاهان بينجامد. در پايان تقدير و تشـكر از زحمات مدير فنی آزمايشـگاه آقای مهندس مجتبی عادلی نسـب و پرسنل محترم آزمايشگاه آقايان رضا استكی، مهدی نائينی، سعيد جعفری و سيدحميدرضا مؤمنی،باهمكاری واحدتضمين كيفيت.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *