فرهیخته گرامی

لطفاً نظر خود را در خصوص نحوه برگزاری مراسم همایش خانوادگی گروه صنعتی هلدینگ چدن سازان اعلام فرمایید.