دسته: محصولات

توليد مقاطع آلومينيومی به روش اكسترود( كشش) از طريق عبور شمش گداخته از درون قالب توسط ماشين اكسترود سنگين انجام می گردد .اين ماشين از قطعات صفحه ،‌ سيلندر و پيستون تشكيل شده است . اين قطعات از جنس چدن نشكن با استحكام بالا توليد می شوند.