به گزارش روابط عمومی غلتک سازان سپاهان، مهندس ذاکرمدیرعامل شرکت غلتک سازان سپاهان ضمن خوش آمد گویی به حاضرین در جلسه به نکات مهمی در خصوص حفظ و نگهداری سیستم های مدیریت اشاره کرد و بیان نمود: یکی از الزامات مهم در استانداردهای بین المللی بازنگری مدیریت است که غالباً به صورت جلسه برگزار میشود و در این گونه جلسات مدیریت ارشد سازمان به منظور اطمینان از اثر بخشی استقرار سیستم های مدیریتی و تعیین فرصت های بهبود اقدام به انجام بازنگری می نماید .

وی افزود: در بازنگری مدیریت جمع بندی نتایج و دستاوردهای سیستمهای مدیریتی بررسی شده برنامه ریزی برای بهبود سیستم صورت می گیرد در حقیقت این جلسات گوشه هایی از زحمات و تلاشهای کارکنان شرکت غلتک سازان سپاهان را در طول چند ماه اخیر نشان می دهد .

مهندس ذاکر ضمن قدردانی از تلاش همه مدیران و روسای ستاد، کارشناسان ، متخصصان و ممیزان سیستمهای مدیریتی عنوان نمود: در پایان این جلسه ضمن شناسایی موانع و محدودیتهای ایجاد شده داخلی و خارجی با برنامه ریزی مناسب می توانیم در جهت کاهش و حذف این موانع تلاش نموده و شاهد گسترش و بهبود مستمر در سطح سازمان باشیم.

مدیر عامل غلتک سازان سپاهان در ادامه گفت: نگرش ما این نیست که دنبال مقصر باشیم ، بلکه تلاشمان در راستای یاری رساندن به فرایند هایی است که از برنامه ها و اهداف خود باز مانده اند و در این میان با تخصیص منابع لازم از جمله انسانی ، مالی و تجهیزاتی اهداف سازمان را بهتر از گذشته پیش خواهیم برد.

سپس مسعود مشبکی کارشناس صنایع و امور سیستم ها و روش ها به نکاتی در مورد سیستم های مدیریتی استقراریافته پرداخت و بیان نمود: در فرایند بازنگری مدیریت و بر اساس الزامات استاندارد های موجود مدیریت ارشد سازمان ، سیستمهای مدیریتی را در فواصل برنامه ریزی شده مورد بازنگری قرار داده و بدین طریق عملکرد کیفی، زیست محیطی ، ایمنی و سلامتی شغلی ، اهداف و برنامه های حصول به اهداف و کلیه مستندات و الزامات استاندارد های استقرار یافته را از نظر تناسب ، کفایت و اثربخشی بازبینی و بازنگری نموده و نتایج را به اطلاع تمامی کارکنان و طرفهای ذی نفع می رساند.

وی افزود: طی فرایند بازنگری مدیریت در راستای شناخت نقاط قوت و ضعف سازمان و اتخاذ تصمیم های مدیریتی مناسب جهت رفع موانع و تقویت نقاط قوت و ضعف به منظور حفظ و نگهداری سیستم های استقرار یافته، گامهای اساسی برداشته می شود.

کارشناس مهندسی سیستم ها و روش ها در ادامه گفت: جلسات بازنگری مدیریت موارد مهمی از جمله بافت سازمانی ، ریسک ها و فرصتها ، دانش سازمانی ، نیازها و انتظارات ذینفعان ، تغییر در الزامات قانونی ، خط مشی ، ارزیابی تطابق ، تصمیمات متخذه در جلسه قبلی بازنگری مدیریت ، پایش فرایندها ، پایش اهداف و برنامه ها ، تجزیه و تحلیل ممیزی ( مراقبتی و ممیزی داخلی)، گزارش نظرسنجی از مشتریان ، مشورت و مشارکت کارکنان ، روند اقدامات اصلاحی ، گزارش های مرکز سلامت کار ، نمایندگان مدیریت ، مدیریت صف ، طرف های ذینفع به عنوان ورودی های جلسه بازنگری مدیریت مطرح شده و پس از بررسی و تبادل نظرات کارشناسی ، تصمیمات مناسبی در خصوص توصیه های بهبود و لحاظ نمودن تغییرات سیستم های مدیریتی نیاز به منابع اتخاذ می گردد.

شایان ذکر است : شرکت غلتک سازان سپاهان دارای گواهینامه استاندارد بین المللی سیستم مدیریت کیفیت(ISO 9001:2015& ISO 29001:2020 ) سیستم مدیریت زیست محیطی(ISO 14001:2015 )و سیستم مدیریت ایمنی ، بهداشت و محیط (ISO 45001:2018) می باشد و سیستم مدیریت آموزش(ISO 10015:2019 ) نیز انجام شده و جلسات بازنگری مدیریت شرکت هر شش ماه یکبار برگزار می شود .

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *